Európa-Demokrácia-Eszperantó

Mert nincs európai demokrácia nyelvi demokrácia nélkül.

RENKONTIGXO kun la loka esperanta klubo

en Nyíregyháza

Je la 6-a de marto 2018. /lundo/ je la 17.00 horo

 

Preleganto: Eugeno Macko

Temo: "Por kunrestado de la Europa Unio necesas Esperanto "

Loko:  Fervoja Kultura Domo

   Urbo Nyíregyháza, Toldi u. 23

----------------------------------------------------------------------------

Gejunuloj lernintaj Esperanton renkontiĝos ĉe la parko BIKÁS [bika:ŝ]. Kocsárd Arató  skribis, ke eble iu, uil el ili aliĝos al Eŭropo-Demokratio-Esperanto. Kiu scias? Karaj membroj de Eŭropo - Emokratio -Esperanto,
vizitu la retforumon "Eszperantó - a középfokún túl", por orientiĝi. 
 
https://www.facebook.com/groups/postmezgrada/?hc_ref=SEARCH
 -----------------------------------------------------------------------------

Invito por prelego

Ni  invitas al la venonta EDE (Euxropo-Demokratio-Esperanto) kunveno  kiu estos  je la 27-a  (jxaudo) de aprilo , en 2017, 17.30 horo.

Temo: - Demandoj al la Hungarlanda politikaj partoj

             (detaloj troveblaj en la hejmpagxo ankaux)

           - Prelego pri  CEU -Centra Euxropa Universitato- (20 minutoj) de Eugeno Macko

 Loko: Domo de la Kultura Esperanto Asocio

adreso:1091. Budapest, IX. Üllői strato 95. I.etagxo

 Ni varme bonvenigas, ni atendas vian partoprenon

Estraro de EDE

Bonvolu reagi cxu vi povas veni.

 Mi  atendas vin!

 

----------------------------------------------------------------------------------

2017. február 22. /szerda/ 17.30 órától

Előadó:  Dr. Wacha Balázs, az EDE tagja

Téma: Interlingvisztika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em.

Az előadás  eszperantó nyelven történik.

Kiun  interesas por prelego de S-ro Blazio Vaha, tiu povas aŭkulti la prelegon, se alklakas la suban hiperligon!
 
Aki érdeklődik Dr. Wacha Balázs előadása iránt,  meghallhathatja az alábbi linkre kattintva! 
 

 

2016. november 24. /csütörtök/ 17.30 órától

 

Előadás: Heé Veronika az ELTE docense, az EDE tagja

 

Téma: EU és a nyelvi kérdés a Brexit után

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

                 1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 

2016. október 27.  /csütörtök/ 16.30 órától

 

 

 

Előadó: Nemere István író, műfordító

 

Téma: Magyarázatok „Magyarország története” c. könyvéhez      

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

                 1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 

 

 

2016. március 10.  /csütörtök/ 17.30 órától E L Ő A D Á S

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Matykó Jenő az EDE Federáció elnökhelyettese

 

 

 

 Téma: „ Dialogiko de la historio”

 

 

 

  A történelem dialógikája       

 

 

 

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

 

 

                1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2015. április 09. /csütörtök/ 17.30 órától  E L Ő A D Á S

 

 

 

Előadó: Ertl István

 

 

 

Téma: "Az európai nyelvpolitika és az eszperantó" 

 

 

 

            "Europaj lingvaj politikoj kaj Esperanto"                               

 

 

 

Helyszín: Eszperantó Alapítvány székhelye

 

 

 

                 ( Lingva Lernejo de Szilvási László )

 

 

 

                 /cím:1091. Budapest, IX. Üllői út 95. I.em. 49./

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kommentár PETIK JÁNOS előadásához:

 

 

 


Tegnap, (2015.03. 20-án) az Európa - Demokrácia - Eszperantó (EDE) szervezésében, az Eszperantó Központ és Nyelviskola egyik tantermében (Bp., Üllői út 95) meghallgattuk Petik János előadását, melynek előre megadott témája ez volt: "Egységes népet az egységes Uniónak!", alcíme pedig ez: "Egy elképzelés az E ellen emelt védőfal áttörésére". Az előadás érdekes, lendületes, nyelvileg is vonzó és mintaszerű volt, és termékenynek mondható vitát vezetett be. Egyik alapvető gondolatát az *Eszperantó, a középfokún túl* fórumának tagjai már ismerhetik. Hogy az eszperantó az Európai Unió keretei között a gyakorlatban is széles körben váljék használatossá, ahhoz valószínűleg az is szükséges, hogy az eszperantót alkalmazók létező szervezetei a maguk nevében is képviseletében már m o s t evidensnek tekintsék és kifejezzék, hogy az EU intézményeihez fordulva az eszperantó használata értelemszerűen joguk kell hogy legyen, ezért 1) gyakorlatban (egyszerűen) ezt fogják tenni, eszperantóul fognak "folyamodni", 2) elvárják, hogy az EU ezt mind gyakorlatában, mind az elismerés és az elvek síkján, egyetértőleg  fogadja. Petik János az eszperantót alkalmazók között szeretné viszontlátni azt a (korábbi) mozgalminak mondható szellemet, amely egyfelől szükséges a fentieknek megfelelő többé-kevésbé k ö z ö s fellépéshez (különféle eszperantó szervezetek összefogásához), másrészt a szélesebb társadalom köreiben való g y a k o r l a t i nyelvalkalmazás intenzív ösztönzéséhez vezetne, például és elsősorban a turizmus területén. Kitért arra is, hogy az Európai Unión belüli (talán kulturálisnak és politikainak mondható) szerves együttműködésének, az EU lakossága közösségivé válásának, és az EU-lakosság, EU  - polgárság szerves politikai közösségé válásának az eszperantó (integráló) eszköze volna, és az eszperantó mostani alkalmazóinak példája, mintája és szelleme ebben a szerves közösségivé válásban pozitív szerepet töltene be. - Mint minden hasonló témájú eszmecserében, nem kerültük el, hogy a sokértemű, hol metaforikusan, hol valamely szaknyelvi értelemben használt nép, ország, közösség szavak értelmezését kölcsönösen "firtassuk", Petik János és a közönség - véleményem szerint – gondolatébresztő módon, termékenyen tudott vitatkozni, még ha a vita hevében olykor elvetettük is a sulykot. Elfogadhatjuk, hogy jó volna, ha az EU-n belül a lakosságnak (EU-polgárság?) fokozatosan valóban szerves politikai közösséggé válna (amely többek szerint nem zárja ki az etnikai, nemzeti-nemzetiségi, kulturális sokszínűséget). Bízhatunk abban, hogy ebben a dologban az eszperantó, mint nyelvi eszköz és az eszperantó nemzetközi közösségek szokásainak, hagyományainak, gondolatainak java pozitív szerepet fog betölteni. Mindamellett a lényeg - Petik János szellemében szólva, az, hogy mindennek elősegítésére magunkat és az eszperantó alkalmazóinak legalább egy részét eredményesen mozgósítsuk. Érezhetőleg nem volt köztünk teljes egyetértés és nem is próbáltunk egyetértésre jutni abban a tekintetben, hogy az eszperantóval foglalkozókat a fentiek tekintetében kezelhetjük-e, illetve mennyire kezelhetjük egységesen. - A magam részéről elégedetten tértem haza (és nyugovóra), hiába tudom, hogy nem minden kérdést zártunk le megnyugtatóan. Egységesek voltak a jelenlévők abban a tekintetben, hogy a Franciaországból elindult TUJ- kezdeményezés népszerűsítését mindannyian folytatjuk. Ebben a számítógéphez kevéssé értők segítségre szorulnak. Mint a magyarországi EDE tagja, én is köszönöm a többi tag és nem tag (vagy családtag) megjelenését,Petik Jánosnak pedig az érdekes, értékes és hatásos előadást.

WACHA Balázs (Blazio VAHA)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Petik János turisztikai (jellegű, témájú) kezdeményezését fontolgatva belenéztem Máthé Árpád nagy bibliográfiájába, s ott ezt láttam
(342. l., 4065.tétel):

Esperanto Parolata en komerco kaj turismo- (Tiel katalogis CDELI (2007)- Adresaro de la entreprenoj kiuj uzas Esperatnon: hoteloj, restoracioj, magazenoj, aŭtomobilejoj, informejoj ktp. Rlf. Maurice Rétot. Paris. (FR).

Minimum: történeti adalék. Máthé Árpád informátora Ana Maria Molera.
Az UEA katalógusában (Libroservo) elég sok útikönyv, útleírás, városismertető van, ezek is "előzmények".

WACHA Balázs (Blazio VAHA)

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2015.  március 20. /péntek/17.30 órától  E L Ő A D Á S

 

 

 

 

 

 

 

 Helyszín: Eszperantó Alapítvány székhelye

 

 

 

                 /cím:1091. Budapest, IX. Üllői út 95. I.em. 49./

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Petik János tanár

 

 

 

Téma: Egységes népet az egységes Uniónak!

 

 

 

 

 

 

 

(alcím: Egy elképzelés az E ellen emelt védőfal áttörésére).

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

 

 

 

 Tisztelt Eszperantisták, nem Eszperantisták és EDE tagok!

 

 

 

Az Európa – Demokrácia - Eszperantó /EDE/ elnöksége  szeretettel meghívja Önt a soron következő előadásra.

 

 

 

  Időpont: 2014. április 24./ csütörtök  18.00 órától

 

 

 

 

 

 

 

  Előadó: Dr. Matykó Jenő az EDE Federáció elnökhelyettese

 

 

 

 Téma:  Mi a kultur-ökológia ?

 

 

 

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség 

 

 

 

                1091. Budapest, IX., Üllői út  95. I. emelet

 

 

 

 Egyebek: A magyarországi politikai pártok állásfoglalása a nyelvi demokráciával kapcsolatosan

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván:

 

 

 

 az EDE Elnöksége

 

 

 

                                         INVITO

 

 

 

 

 

 

 

Estimataj kaj karaj Esperantistoj, ne Esperantistoj kaj EDE membroj!

 

 

 

 

 

 

 

  La estraro de Europo Demokratio Esperanto /  EDE - Hu /  invitas vin al la prelego de  Matyko Jenő vicprezidento de EDE Federacio.

 

 

 

 Tempo:  18.00 horo  je la 24-a aprilo, jxaudo 2014.

 

 

 

 Temo:  Kio estas kulturokologio?

 

 

 

 Aliaj: La opinio de la Hungaraj Partioj pri la lingva demokratio.

 

 

 

 Loko:  „Kultura Esperanto Asocio” ( Lingva Lernejo de Szilvási László )

 

 

 

             1091. Budapest, IX., Üllői strato  95. I. etagxo

 

 

 

 

 

 

 

  Kun amikaj salutoj,

 

 

 

 

 

 

 

 Agrablajn Paskajn Festotagojn deziras:

 

 

 

 Estraro de EDE-Hu

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

2014. március 21. péntek/ 16.00 órától

 

 

 

Előadó: Lu Wunsch Rolshoven berlini eszperantista

 

 

 

 Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em. 

 

 

 

 éma: Tömegkommunikációs viszonyok

 

 

 

 

 

 

 

            Amaskomunikilaj Rilatoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014. február.13. csütörtök/ 17.30 órától

 

 

 

 

 

 

 

Előadás: Kabók István történelem tanár

 

 

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye,cím: Budapest, IX. Üllői út 95. I.em.

 

 

 

Téma: Magyarok a Délvidéken

 

 

 

 Temo:         Hungaroj en la Sudprovonco

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. október. 17. /csütörtök/18.00 órától

 

 

 

 

 

 

 

Előadás

 

 

 

 

 

 

 

 Helyszín: Magyar Eszperantó Szövetség Székhelye

 

 

 

 

 

 

 

 OKISZ Irodaház-  1146. Budapest, XIV. Thököly út 56/60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Dr. Wacha Balázs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téma: Történeti áttekintés: külső és belső viszonyulás-típusok az eszperantó nyelvhez.
              Eksteraj kaj internaj rilat-tipoj, atitudoj al Esperanto, tra la historio

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

2013. november 21. /csütörtök/18.00 órától

 

 

 

 

 

 

 

 - Előadás

 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Kulturális Eszperantó Szövetség székhelye /cím: Budapest, IX. Üllői út 95./

 

 

 

 

 

 

 

Előadó: Kaszás Attila

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronika demokratio - cxu la solvo – de  demokratia deficito?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 2013. június 14-16. között Asóörsön megrendezésre kerül az Európa - Demokrácia - Eszperantó /EDE/ nemzetközi találkozó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internacia renkontigho en Alsooers che Balatono.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITO al la 12-a politika diskuto pri lingvaj problemoj, en Alsóőrs (che la lago Balatono)  14. 06. – 16. 06. 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj:  http://www.e-d-e.org/   

 

 

 

 

 

 

 

 Bonvenas politikemaj civitanoj por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikadproblemo en la EU pro la manko de demokrate komuna lingvo.

 

 

 

 Internacia renkontigho en Alsooers che Balatono.

 

 

 

 INVITO al la 12-a politika diskuto pri lingvaj problemoj,

 

 

 

 

 

 

 

 en Alsóőrs (che la lago Balatono)  14. 06. – 16. 06. 2013 

 

 

 

 Pliaj informoj:  http://www.e-d-e.org/  

 

 

 

 

 

 

 

Bonvenas politikemaj civitanoj por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikadproblemo en la EU pro la manko de demokrate komuna lingvo.

 

 

 

 

 

 

 

La uzata lingvo estos precipe Esperanto. Sed bonvenas ankaux civitanoj kun politika intereso, parolantaj nur la hungaran, la germanan, la anglan. Iliaj aldonoj estos tradukotaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivuloj el la internacia partio EDE (Europo Demokratio Esperanto) raportos pri siaj laboroj kaj estos priparolota la preparo de la venontjara Europ-Unia baloto 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se Vi pretas prelegi aux raporti pri esperanto-politika temo bonvolu mendi vian emon. 

 

 

 

 

 

 

 

La ghis nun menditaj prelegantoj:

 

 

 

 

 

 

 

Robert Leleu (Francio) pri la EDE en Francio

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Rynduch (Polando/Germanio) EDE en Pollando.

 

 

 

 

 

 

 

 Bojidar Leonov (Bulgario) la jhus fondita EDE en Bulgario.

 

 

 

 

 

 

 

 Stefan MacGill (Novzelando/Hungario) Venontaj strategioj de UEA

 

 

 

 

 

 

 

 Steffen Eitner (Germanio) EDE en la interreto

 

 

 

 

 

 

 

 Wacha Balázs (Hungario) EDE en Hungario

 

 

 

 

 

 

 

 Kaszás Attila (Hungario) Nuna politika situacio en Hungario

 

 

 

 

 

 

 

 Eugen Macko (Germanio/Hungario) La EDE-Federacia programo.

 

 

 

 

 

 

 

La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619La prelegoj dauros 20 minutoj kun sekva 10 minutaj diskutoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ghenerale temo de la kunveno estas kritiko kaj aldono al la ghis nunaj EDE programoj en la prepartempo al la 2014a EU Parlamentaj Balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

Senkosta loghado kaj sen partoprenkotizo, por ghis 20 personoj en la domo!

 

 

 

 

 

 

 

Adreso: H-8226 Alsóőrs , Honvéd u. 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiltelefono, el eksterlando: 0036-203163619,  el Hungario : 06-203163619  (nur en la tempo de la renkontigho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pliaj informoj antaue: Rete: eumacko@aol.com     Telefone: 00 49 89 280788

 

 

 

 

 

 

 

Programskeleto:  

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredo 14. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 Alveno de partoprenantoj kiuj tranoktas en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 16.00 – 22.00  Akcepto

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 21.00  Interkona vespero kaj vespermangxo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabato 15. 06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 09.15  Malfermo, Salutoj

 

 

 

 

 

 

 

 09.15 – 12.00  Prelegoj  kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

Temo: La shancoj partopreni la EU-balotoj en EU-landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Tagmangho en la apuda restoracio.

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 – 15.00  La aktuala politika situacio en la EU, antau unu jaro de la parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegoj kaj diskutoj

 

 

 

 

 

 

 

 15.15 – 17.00  Skeleto de la eble komuna programo de EDE-federaciaj landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malneto kaj diskutoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 17.00 – 17.30  Kafo au teo pauzo 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30 – 19.30  Komparo la balotsistemojn en diversaj EU landoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldonoj, diskutoj, sugestoj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.00 – 21.00  Vespermangho en iu restoracio en la proksimeco de Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

Dimancxo 16.06. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.00 – 08.30  Matenmangho en la domo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 09.00 – 12.00  Proponoj por kaj diskutoj pri komuna internacia politika kunlaboro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.30 – 14.00  Adiaua tagmangho en la apuda restoracio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Priskribo la vojaghon Budapest – Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se vi alvenas al Budapest per aviadilo  au  per trajno, vi devas atingi la sudan stacidomon (Déli pályaudvar) por pluvojaghi per trajno al Alsoörs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefono, por eksterlanda mobiltelefono:  0036 20 3163619,     por Hungario: 06 20 3163619

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tisztelt EDE tagok!

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt eszperantista és nem eszperantista érdeklődők!

 

 

 

 

 

 

 

 Az Európa - Demokrácia - Eszperantó sorozatának kövtkező előadása 2013. április 17-én /szerdán/ 18.00 órakor kezdődik.

 

 

 

 

 

 

 

 Meghívott vendégünk Dr Szarka László történész, aki - más funkciói mellett - Magyar Tudományos Akadémia keretei között működő Bölcsészettudományi Központ Történettudományi Intézetének munkatársa és a Selye János Egyetem tanára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://mta.hu/mta tagjai?Personld=17280

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Szarka László előadásának témája és címe:

 

 

 

 

 

 

 

 Nyelvpolitika és nyelvi jogok a kelet-közép-európai államokban.A nemzetközi és belsőszabályozás tapasztalatai.

 

 

 

 

 

 

 

Az előadás színhelye: Budapest, IX. ker. Üllői út 95. II. emelet.

 

 

 

 

 

 

 

 A helyet az Eszperantó Alapítvány bocsátja rendelkezésünkre.

 

 

 

 

 

 

 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

 

 

 

 

 

 

 

 EDE elnökség

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimataj membroj de EDE!

 

 

 

 

 

 

 

Estimataj interesatoj, scivolantoj , ne esperantistoj kaj esperantistoj!

 

 

 

 

 

 

 

 17-an aprilo 2013, ekde la 18.00 horo.  

 

 

 

 

 

 

 

  cxe str. Üllői, n-ro 95, 2a etagxo./en la IX a distrikto de Budapesxto/

 

 

 

 

 

 

 

  La lokon disponigas al ni Fondajxo Esperanto.

 

 

 

 

 

 

 

 Prelegos d-ro László SZARKA, historiisto.

 

 

 

 

 

 

 

 Temo kaj titolo de la prelego:

 

 

 

 

 

 

 

  Lingvopolitiko kaj lingvaj rajtoj en la sxtatoj de Oriente - Mez - Euxropaj sxtatoj. Spertoj de la internacia kaj interna /naci-sxtata/ regulado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  László SZARKA estas historiisto kaj kunlaboranto de la Historia Instituto de Filologia kaj Soci-scienca Centro de la Hungara Akademio de Sciencoj, lekcianta Li estis kaj estas, interalie, membro/gvidanto de redakcioj cxe pluraj revuoj pri historio kaj stato de minoritatoj, lekcianta nuntempe cxe la Universitato János SELYE en Komarno..

 

 

 

 

 

 

 

 Estraro de EDE

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 A magyar Európa- Demokrácia- Eszperantó egyesület felkérésére  Dudás Zoltán okleveles közgazdász a Nemzetgazdasági Minisztérium, Makrogazdasági Főosztályáról

 

 

 

 

 

 

 

 2013. március 21-én  18.00 órától előadást tart HEA székházában

 

 

 

 

 

 

 

  /OKISZ Irodaház- Baross terem cím: 1146. Budapest, XIV. Thököly út 56/60./

 

 

 

 

 

 

 

 Az előadás témája:

 

 

 

 

 

 

 

  „Nem konvencionális eszközök alkalmazása válság idején a jegybanki gyakorlatban-nemzetközi és hazai példák.”

 

 

 

 

 

 

 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

 

 

 

 

 

 

 

  EDE elnökség

 

 

 

 

 

 

 

 Estimataj membroj de EDE!

 

 

 

 

 

 

 

 Estimataj esperantistoj kaj ne eszperantistaj interesuloj!

 

 

 

 

 

 

 

 La hungara Europo-Demokratio-Esperanto organizagxo petis Zoltán Dudás diplomitan ekonomikiston prelegi.

 

 

 

 

 

 

 

 21-a de marto  2013 je la 18.00 horo en la domo de HEA.

 

 

 

 

 

 

 

 /OKISZ ofocejo- Baross cxambro adreso: 1146. Budapest, XIV. Thököly strato 56/60./

 

 

 

 

 

 

 

  Temo:

 

 

 

 

 

 

 

 Apliko de la ne konvenciaj rimedoj  dume  de krizo en la banka praktiko- internaciaj kaj hejmlandaj  ekzemploj.

 

 

 

 

 

 

 

 Amike,

 

 

 

 

 

 

 

EDE estraro

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 Kiuj kontrolas la registarojn de la mondo? MÁRKUS Gábor
Estas konate, ke en modernaj socioj de la dudekunua jarcento registaroj organizas kaj kontrolas la
ekonomian, socian kaj kulturan vivon en diversaj landoj de la mondo, do oni povas diri, ke registaroj
kontrolas la homojn. Sed ne estas konate por ĉiuj homoj (kvankam la demando estas tre grava kaj
signifeca), kiuj kontrolas la registarojn.
Laŭ la principo de Montesquieu en demokratiaj sociaj sistemoj la parlamenta, la registara kaj la kortuma
potencoj devas esti dividitaj kaj estas bezonata, ke forta ŝtata institucio havu rajton laŭ leĝo efike kontroli
la registarojn kaj aŭditi, kiel ili elspezas monon el la nacia buĝeto. Nuntempe tri sistemoj estas uzataj en
la mondo.
1. Laŭ la mediterana modelo specialaj kortumoj havas tiun funkcion, ekzemple la „Tribunal de
Contas„ en Portugalio, aŭ la „Cour des Comptes” en Francujo, ktp.
2. Laŭ la skandinavia modelo registaraj oficejoj plenumas tiun taskon, ekzemple la „Riksrevisionen”
en Danlando aŭ la „Riksrevisionsverket” en Svedio, sed tiutipa organizo estas ankaŭ la vjetnama
Ŝtata Aŭdita Oficejo.
3. Laŭ la tria modelo parlamentaj oficejoj havas tiun funkcion, ekzemple la „National Audit Office”
(Nacia Aŭdita Oficejo) en Britio, aŭ la „Állami Számvevőszék” (Ŝtata Aŭdita Oficejo) en
Hungario.
Je la komenco de la prelego oni traktos la temon, kiel kaj kiam en la historio aperis tiu funkcio kaj
trarigardos: kiuj institucioj havis tiun taskon en la diversaj landoj. Sekvante tiun trarigardon oni diskutos
la avantaĝojn kaj la malavantaĝojn de la diversaj uzataj kontrolaj kaj aŭditaj modeloj. Poste oni analizos
la metodojn, kiuj ebligas efike kontroli la agadojn de la registaraj oficejoj kaj je la fino de la prelego oni
fokusos pri la proponoj de INTOSAI (Internacia Organizo de Superaj Aŭditaj Institucioj, angle
„International Organization of Supreme Audit Institutions”) celante la pli efikan bataladon kontraŭ la
koruptado kaj helpante la pli rapidan ekonomian evoluon de la mondo.
Biografio
MÁRKUS Gábor naskiĝis en 1948 en Hungario. Finis la studprogramon de la Budapesta Ekonomikoscienca
Universitato en 1972 en la kampo de planado kaj matematiko. Dum la sekvontaj jaroj instruis
matematikon en la sama universitato (ankaŭ por multnombraj vjetnamaj studentoj). En 1982 ricevis
stipendion de japana Entrepreno Verda Stelo por studi en Nanzan Universitato en mezjapana urbo
Nagoya. Post la sukcesa fino de la studprogramo doktoriĝis pri la analizo de la japana ekonomia evoluo.
En la naŭdekaj jaroj fariĝis strategia manaĝero de la plej granda hungara industria organizo, la Nacia
Petrola Korporacio. Por konatiĝi kun la internacie uzataj plej modernaj entrepreno-direktaj metodoj en
1993 sukcese finis studprogramon en urbo Boston, Massachussetts, USA. Kiam la orient-europaj landoj
decidis aliĝi al la eŭropa komunumo, tiam estiĝis estro de la hungara parlamenta kontrola kaj
aŭditorganizo havante du taskojn: kontroli la registaron kaj evoluigi la publikan administran sistemon por
ke la lando povu aliĝi al la Eŭropa Unio. Verkinto de pli ol 150 libroj kaj artikoloj en diversaj lingvoj, la
ĉefverkoj estas: Perkomputilaj entrepreno-direktaj metodoj (eldonis la universitato en 1974), Internacia
kunlaboro en la publika administrado (eldonis la Ĉefministra Oficejo en 1995), Financa kontrolo kaj
aŭdito en la Eŭropa Unio (eldonis la Financa Ministrejo en 1994), Ruĝa suno kaj verda stelo (originale
aperis en Esperanto en 2011, poste oni eldonis ankaŭ en hungara lingvo kun la titolo “Vörös nap és zöld
csillag”, kaj ankaŭ japane kun la titolo “赤い太陽と緑の星”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europo bezonas internacian demokration
Kaj internacia demokratio bezonas internacie demokratan lingvon

 

 

 

 

 

 

 

Ĉi tie estas supozo antaumetita, ke la plejbona politika formo de socia kunvivado estas, post historiaj spertoj, la demokratio. Ĝi ne estas perfekta, sed ekde sia komenco ĉe oldaj grekoj en Europo, evoluiĝas kaj estas kapabla evolui plu.

 

 

 

 

 

 

 

 Internacia demokratio ĝis nun neniam kaj nenie ekzistis.

 

 

 

 

 

 

 

 Sed nun alvenis la tempo en la Europa Unio ĝin konstrui.

 

 

 

 

 

 

 

 En Ameriko estis diversaj nacioj per unu nacia lingvo al US-ona nacio ne-demokrate unuigitaj.

 

 

 

 

 

 

 

Europo bezonas neutralan lingvon, kiu diversaj nacioj kunligas demokratie.  Tiu lingvo jam ekzistas. Ĝi povas esti nomata „europa altlingvo“ t.e.; esperanto, plene konforma kun internacia spirito de Europo. Ĉar Europo estas jam en si mem internacia. La nomo Europo, singnifas kunecon de diversaj popoloj. Ĉiam en ĝia historio kun estis la inter-naci-eco. La demando estas nur kiel funkciis tiu? Ĉu iu ajn, aŭ ĉiu rilato inter popoloj kaj ŝtatoj estas internacia? La plejmultaj interŝtataj rilatoj en Europo estis konkurencaj ĝis militaj. Tamen, ke jam en arĥaikaj malgrandaj grekaj ŝtatoj komencis evoluiĝi la demokrateco, ĝi bezonis longan evoluvojon tra sangaj revolucioj kaj ekstereuropaj aplikoj, ĝis denove povis establiĝi en Europo. En la nuntempa historio, partopreni en Europa Unio rajtis nur ŝtatoj kun funkcianta demokratio. El tiu postulo devas sekvi logike ke, ankaŭ la inter-naciaj rilatoj de diversaj popoloj ene de la EU devus okazi demokratie.  Jam en la Homaj Rajtoj, kiun la EU plene akceptas, estas esprimita la egalrajteeco de ĉiu homo, popolo kaj siaj lingvoj. Sed la problemo montriĝas plene en ilia ĉiutaga apliko, kiuj fakte kaj reale ne okazas. T.e.: Ne funkcias internacia demokratio.  Reale funkciigi internacian Demokration eblas nur se la homoj, tiukaze apartenataj al diversaj popoloj komprenus unu la alian. Por tio necesas por ĉiuj komprenebla komuna lingvo. La demando estas nun; kiu lingvo? Se estas en EU la unua postulato demokrateco, sekvas necese, ke ili bezonas demokratecan komunan lingvon. Tiu lingvo ne povas esti iu lingvo apartenanta al iu ajn nacio de la komunumo. Sed estus tamen favore havi iun komunan historian karakteron. Ekz. estus tro ekzotike kaj malfacila lerni por europanoj la japanan au ĉinan. Sed iu europa lingvo ekz. la franca,germana, angla, aŭ, iu alia el la EU, tro favorus tiun popolon, kies lingvo estus parolata kaj ne estus demokrata, lige al aliaj kelkdekaj pli malgrandaj lingvoj en demokrateca Unio. Sed, tiu demokrata lingvo ekzistas jam nun 125 jaroj. Tiu nomiĝas esperanto. Ĝi komenciĝis kun grandaj idealoj, estiĝi monda-universallingvo. En la historia tempo kiam la europanoj ankoraŭ pritraktis sin mem kiel la centro de la mondo. (El sia oldgreka pensmaniero.) Tiuj tempoj jam foriris. Nun ni ekkonis, ke Europo estas nur duoninsulo de Azio, en la mondo eĉ ne plu la 5-a kontinento. Politike nur kelkaj malgrandaj potencoj, pri la olda diversnacia pensmaniero. La EU ekestis kiel sekvo de nova inter-nacia pensmaniero por kunigi la nacie disajn potencojn en Europo al Unio, per kiu ĝi povus konkuri politike kaj ekonomie en la mondo. Kaj tiu inter-naci-eca pensmaniero estis jam ĉiam esenca por esperanto. En 125 jaroj ekestis multaj valoraj spertoj en diversaj internaciaj sferoj, per senperaj diversnaciaj homaj kontaktoj, socipsikaj resaniĝoj, dialogikaj historisciencaj kaj interlingvistikaj ekkonoj, ktp. , en ĉiuj tiuj sferoj kie la olda klasika dialektika pensmaniero ne plu estas kapabla plupensi kaj atingi, nuntempe precipe en la EU aktuale necesajn solvojn. Esperanto ne estas nur lingvo, sed praktikado de tiu lingvo enhavas la nuntempe nesese novan pensadon kaj spiriton de internacia kuneco en la mondo kiu montras sin konkrete en la EU. La fako esperanto en la lernejoj ne estus nur fremda lingvo, sed la perado la novan dialogikan pensadon, per kiu la lernantoj alproprigus metodon de reciproka ekkono homojn el aliparolantaj popoloj, ne nur kiel konkurantaj kontraŭulojn, sed kiel „kunhomojn“. (Kiel Zamenhof jam en la unua esperanto mondkongreso 1905 diris) Ankaŭ la lingvistikaj avantaĝoj kompare al naciaj lingvoj estas altaj, kion la esperantistoj ĉiam denove emfazas, sed pri tiuj mi ĉi tie ne volas paroli, ĉar ekster la esperanto movado kaj sen parolpovo de la lingvo tiuj argumentoj ne estas kompreneblaj kaj ili plejofte efikas inverse ol la esperantistoj atendas. Mi volas ĉi tie precipe la soci-politikajn kaj soci-psikologiajn avantaĵojn esprimi, kiu ĝis nun en la esperanto-pro-kaj-kontraŭ diskutoj plejofte restis nepritraktita en malantŭeco. Ĉar la granda plimulto de esperantistoj ne ŝatas agi politike, tamen ke en la ekstera mondo esperanto ekŝajnas kiel politika agado, ĉu la esperantistoj tion volas akcepti aŭ ne. La intenco de tiu ĉi prelego estas montri, ke la nuntempe plej granda problemo de Europa Unio estas la „nefunkcianta internacia demokratio“, sen kiu ne povas plufunkcii EU kaj ne povas evolui je unuiĝinta Europo. Kion la plejmulto eĉ de nunaj politikistoj jesas, sed verŝajne ne kapablas solvi la problemojn, ĉar mankas por ili profundaj internaciaj spertoj. La nuntempe plej urĝa problemo en EU kun Grekio estas baze, ankaŭ la problemo de ne funkcianta internacia demokratio, aŭ alie, pro falsa kompreno, aŭ nekompreno, kio estas demokratio. La novgreka tragedio, se ni pritraktas penshistorie, baziĝas en la oldgreka tragedio, tio estas, ke la herooj ne rigardas ĉirkaŭ si mem, sed fieras nur pri la propra individueco. Tiu sinteno kaj pensmaniero bremsas fakte la tutan Balkanon, la lulilon de la europa kulturo kaj civilizacio. Tie ekzistas nun la historia ekzemplo, ke sen tempo kaj evoluo ne ekzistas politika valoro. En Grekio kie en la antikvo komenciĝis la demokratio, nun minacas la danĝero detrui la malfacile konstruitajn, ĝis nun atingitajn rezultojn en EU. La konvinko pri la posedo la valoron kaj la heroa preteco tion fiere defendi, malebligas la dialogikan ekkonon de la alieco kaj la propran eraron. Fakte ni ĉiuj en Europo ne estas tute liberaj de tiu, historie tre profunde europa pensmaniero. Ni povas ekkoni nian propran, nuntempe ofte kaŝitan opinion en la origina klareco, denove ĉe la nunaj Grekoj kiuj fidele defendas tiun heroan sintenon kaj pensmanieron. Espereble ni lernos el tiu ekzemplo kaj estonte kapablos pli serioze uzi la evoluan tempon. Demokrateco signifas lasi tempon al evoluo. T.e. lerni el eraroj por plibonigi la ĝeneralan socian bonstaton. Demokratio estas politika fenomeno kaj pro tio neniam fiksa valoro, sed ĉiam ŝanĝiĝas en la tempo, kiel la aktuala kaj adekvata politiko. Demokratio kaj kontraŭ demokratio estis jam ĉiam en la europa historio soci-politikaj moviĝoj. Plej grave estis ĉiam ekkoni la atingitan ŝtupon de la evoluo, ne tro multe atendi de la nunaĝo, sed ankaŭ ne malfrue veni (ĉar tiam punas la tempo; kiel diris Gorbaĉov).

 

 

 

 

 

 

 

Sub demokratio oni komprenis ofte multe da diversajn movadoj, kiuj fakte ne povas esti envicigitaj en historia evoluo de demokratio en Europo. Demokratio estis jam tre ofte misuzata en la europa historio kaj nuntempe estas ankaŭ misuzata en kelkaj aliaj ŝtatoj kaj popoloj en la mondo. Demokratio ne eltenas ĉiun opinion de ĉiu individuo. El tio estiĝus nur anarhio. Demokrateco kunportas ekde de sia komenco jam ekde la oldaj grekoj la raciecon. Unue devas esti pripensataj raciaj proponoj science profundigitaj en la nuntempa plej bona scio, konscio kaj konscieco. Ĉar eĉ tio ne estas la lasta kaj eterna vero (kiel ni spertis en la historio, ke tio ne ekzistas), sed ĉiam ŝanĝigas la valoro de vero, precipe en la politiko, la lastan decidon devas doni la nuna plej alta stato de la demokratio, t.e. en EU la civitanoj de diversaj popoloj komune sur la nuntempe plej alta demokrata nivelo de europa inter-naci-eco. Al demokratio apartenas ankaŭ grave, ke por demokratie, de la plimulto balotita propono, devas esti tempo lasita por realigo, minimume ĝis la venontaj balotoj. Se mi estis demokratie demandita en baloto, mi devas konscience aplreni ankaŭ la respondecon por mia opinio kaj propono. Ekzistas diversaj formoj de demokratio, al kiuj mi ĉi tie ne povas aliri. Nur ekz. por la diverseco: Ne estas same ĉu regas merkat-konforma demokratio, aŭ demokrati-konforma merkato. Aŭ mem kiun formon de demokratio ni uzu, devus esti en altevoluita demokratio demokrate decidata. Sed tio jam estas la tasko por estonta politika evoluo, kiel ankaŭ por la pli ĝusta internacia demokratio. or demokrata ŝanĝo, aŭ ĝenerala plibonigo en soci-politika sfero, necesas ĉiam sufiĉe vaste evoluinta aktuale necesa konscio de civitanoj. La nuntempa plej bremsanta problemo en la EU estas la malalta stato de internacia konscio de europanoj. La granda plejmulto de europaj popoloj kaj ankaŭ iliaj politikistoj restis ankoraŭ en la nacia konscio de la pasinta jarcento.

 

 

 

 

 

 

 

La plejmulto batalas nur por la propra bonstato, por la propra popolo, sen ĉirkaŭrigardi, ĉu tiu faro lezas la intersojn de aliaj. Eble ni povas diri, la nacidemokratio kiu komencis post la dinastioj de jarcentoj en la lasta jarcento funkcii, kaj liberigis nacie la popolojn en Europo, restis la konscio sen necesa plua evoluo al internacia konscio en EU. Tamen jam en 19-a j.c. komencis kelkaj politikaj movadoj preterpaŝi la nacidemokratiojn al internacia demokratio. Fortaj socio-ekonomikaj movadoj okazis en la 20a j.c. de kiuj kelkaj enŝovis en siaj ideologioj la internaciecon. Je la komenco ili atingis sufiĉe grandajn sukcesojn, (ekz.ideologioj de socio-komunismaj partioj) sed baldaŭ ili rigidiĝis pro mankoj de praktikaj internaciaj spertoj en naci-socialismaj praktikoj kaj baldaŭ disfalis iliaj konstruktoj. Malgranda internacia movado transvivis tiujn tempojn (komunismajn, sicialismajn, nacisocialismajn) kiu nun aktivas 125 jaroj kaj evoluas plu. La esperantomovado kun sia konkrete proponita solvo de la neutrala internacia lingvo, festis ĉi jare sian 125 jaran datrevenon. Ĝi aktualeco politike kreskas al solvopropono de nuntempa plej profunda problemo de internacieco en EU. En sia historio esperanto havis multe da prominentaj apogantoj. Nobelpemiitoj, sciencistoj, profesoroj, literaturistoj, ŝtatestroj, politikistoj, estis apogantoj de internacia kompreniĝo. En la interreto estas trovebla vico de historie konataj personoj kun pozitiva opinio pri esperanto, aŭ kelkaj ankaŭ jam parolantaj la lingvon. Nur kelkaj ekzemplojn: Lev Tolstoj, Bruno Kreisky, Josip Broz Tito, Mihael Gorbaĉov, ktp. vidu: www. ……Nova movado apogi esperanton, sen esti t.n. esperantisto, aŭ senpere aparteni al esperantomovado, estas la 2004 de francaj esperantistoj kaj humanistoj fondita politika partio EDE (Europo Demokratio Esperanto) kiu samtempe partoprenis la EU parlamentaj balotoj.

 

 

 

 

 

 

 

2009 estis EDE fondita ankaŭ en Germanio kaj samjare ili partoprenis ĉe EU balotoj. Ĉe 40.700 balotantoj alvenis la propono, solvi la problemon de internacia demokratio per esperanto. Plejverŝajne post tiuj balotoj atingis la varbada informo pri esperanto en sia historio plejnombre en relative malonga tempo la eksteran publikon. 2009 fondiĝis EDE en hungario. 2010 en Polando. Kie ili nuntempe sukcese plivastigis (kun la helpo de esperantisto Etsuo Miyoshi el japanio) la proponon de EDE ĉe polaj parlamentanoj kaj ekestis societo de apogantoj en la parlamento. Kunlaboras kun EDE kaj pretendas fondi politikan partion, aŭ politike agantan societon, demokrataj humanistoj el Hispanio, Italio, Bulgario, Nederlando kaj el novalvenonta EU-ano, Kroatio. La politika celo de EDE estas kunigi en Europo tiujn evoluinte pensnatajn homojn kiuj je iu ajn maniero jam atingis internacian konsciojn, tiun pluevoluigi, kaj en diversaj landoj (bedaŭrinde) pri diversaj balotleĝoj, kadre en EDE-federacio kunece ellaborita programpropono partopreni ĉe EU parlamentaj balotoj. Nuntempe ne ŝajnas utopia partopreni je EU balotoj kaj per tiu atentigi la politikistojn kaj la vastan publikon pri la internacia lingvoproblemo kun la propono de internacie demokrata solvon. Pro tio ni diras en EDE: Europo bezonas internacian demokration kaj internacia demokratio bezonas internacie demokratan lingvon. Tamen jam en 19-a j.c. komencis kelkaj politikaj movadoj preterpaŝi la nacidemokratiojn al internacia demokratio. Fortaj socio-ekonomikaj movadoj okazis en la 20a j.c. de kiuj kelkaj enŝovis en siaj ideologioj la internaciecon. Je la komenco ili atingis sufiĉe grandajn sukcesojn, (ekz.ideologioj de socio-komunismaj partioj) sed baldaŭ ili rigidiĝis pro mankoj de praktikaj internaciaj spertoj en naci-socialismaj praktikoj kaj baldaŭ disfalis iliaj konstruktoj. Malgranda internacia movado transvivis tiujn tempojn (komunismajn, sicialismajn, nacisocialismajn) kiu nun aktivas 125 jaroj kaj evoluas plu. La esperantomovado kun sia konkrete proponita solvo de la neutrala internacia lingvo, festis ĉi jare sian 125 jaran datrevenon. Ĝi aktualeco politike kreskas al solvopropono de nuntempa plej profunda problemo de internacieco en EU. En sia historio esperanto havis multe da prominentaj apogantoj. Nobelpemiitoj, sciencistoj, profesoroj, literaturistoj, ŝtatestroj, politikistoj, estis apogantoj de internacia kompreniĝo. En la interreto estas trovebla vico de historie konataj personoj kun pozitiva opinio pri esperanto, aŭ kelkaj ankaŭ jam parolantaj la lingvon. Nur kelkaj ekzemplojn: Lev Tolstoj, Bruno Kreisky, Josip Broz Tito, Mihael Gorbaĉov, ktp. vidu: www. ……Nova movado apogi esperanton, sen esti t.n. esperantisto, aŭ senpere aparteni al esperantomovado, estas la 2004 de francaj esperantistoj kaj humanistoj fondita politika partio EDE (Europo Demokratio Esperanto) kiu samtempe partoprenis la EU parlamentaj balotoj. 2009 estis EDE fondita ankaŭ en Germanio kaj samjare ili partoprenis ĉe EU balotoj. Ĉe 40.700 balotantoj alvenis la propono, solvi la problemon de internacia demokratio per esperanto. Plejverŝajne post tiuj balotoj atingis la varbada informo pri esperanto en sia historio plejnombre en relative malonga tempo la eksteran publikon. Kunlaboras kun EDE kaj pretendas fondi politikan partion, aŭ politike agantan societon, demokrataj humanistoj el Hispanio, Italio, Bulgario, Nederlando kaj el novalvenonta EU-ano, Kroatio. La politika celo de EDE estas kunigi en Europo tiujn evoluinte pensnatajn homojn kiuj je iu ajn maniero jam atingis internacian konsciojn, tiun pluevoluigi, kaj en diversaj landoj (bedaŭrinde) pri diversaj balotleĝoj, kadre en EDE-federacio kunece ellaborita programpropono partopreni ĉe EU parlamentaj balotoj. Nuntempe ne ŝajnas utopia partopreni je EU balotoj kaj per tiu atentigi la politikistojn kaj la vastan publikon pri la internacia lingvoproblemo kun la propono de internacie demokrata solvo.

 

 

 

 

 

 

 

Pro tio ni diras en EDE: Europo bezonas internacian demokration kaj internacia demokratio bezonas internacie demokratan lingvon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 45
Heti: 6
Havi: 628
Össz.: 125 330
Oldal: Előadások
Európa-Demokrácia-Eszperantó - © 2008 - 2018 - ede-hu.hupont.hu